رمان آپدیت شونده

به رمان هایی که در تاریخ مشخصی پارتگذاری میشوند رمان های آپدیتی می گویند این نوع از رمان ها کامل نشده و فایلشان به مرور کامل خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا